Wet en regelgeving

De nieuwe Europese wetgeving voor data is van belang voor iedere organisatie die zaken doet in Europa. Niet voldoen aan de wetgeving zorgt voor reputatieschade of hoge kosten. Laat dit niet gebeuren.

 Hoe helpt GuardData u hierbij ?

Meldplicht datalekken persoonsgegevens.
Met de GD diensten is de kans op een datalek van uw persoonsgegevens kleiner doordat de enterprise omgeving zodanig is uitgevoerd dat :

  • de kans op ‘inbraak’ minimaal is
  • de encryptie van data een zeer hoog niveau heeft
  • de kans op dataverlies door calamiteiten minimaal is (data staat in zwaar beveiligde DC’s)

Privacywetgeving.
Met de GD diensten is het eenvoudiger en efficiënter om data die voor langere tijd bewaard moet worden op te slaan. Dit om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

Uw data binnen EU.shutterstock_184805387
Met de GD diensten krijgt u de garantie dat data nooit op servers buiten Nederland wordt opgeslagen.