Beveiliging

GuardData heeft een veilige, redundante infrastructuur met verschillende beschermlagen. We werken achter de schermen aan de bescherming van uw gegevens en geven uw IT-beheerders de instrumenten in handen die hen controle en inzicht geven. Het robuuste kader waarbinnen ons informatiebeveiligingsbeheer zich afspeelt, is zo ontworpen dat er risicoanalyses worden uitgevoerd en een cultuur van veiligheid wordt gecreëerd bij GuardData.

Beschermen
GuardData is opgebouwd uit meerdere beveiligingslagen, zoals veilige gegevensoverdracht, versleuteling, netwerkconfiguratie en functies op toepassingsniveau, die over de schaalbare, beveiligde infrastructuur zijn verspreid. Door uw versleutelde bestanden en andere gegevens logisch te verspreiden via verschillende services verloopt niet alleen de synchronisatie sneller en betrouwbaarder, maar wordt ook de beveiliging beter. We beoordelen continu risico’s en verbeteren de beveiliging, betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van onze systemen. We evalueren en herzien regelmatig ons beveiligingsbeleid, we bieden onze medewerkers beveiligingstrainingen aan, we voeren toepassingstests, netwerkbeveiligingstests (inclusief penetratietests) en risicobeoordelingen uit, en we bewaken de naleving van het beveiligingsbeleid.

Controleren
GuardData heeft de functies voor controle en inzicht waarnaar IT-beheerders naar op zoek zijn. Uw belangrijke bestanden worden op de achtergrond beschermd door een veilige, geavanceerde infrastructuur wanneer ze worden verzonden, bewaard en verwerkt. We stellen tools ter beschikking waarmee beheerders GuardData kunnen afstemmen op de specifieke behoeften van uw organisatie. Bovendien kunnen producten van onze partners worden geïntegreerd met essentiële IT-processen voor extra controle-functionaliteit.