Naleving

Naleving is een effectieve manier om de betrouwbaarheid van een service te controleren. Daarom investeren wij continu in confirmatie aan de geldende, en indien mogelijk zelfs aankomende, normen en regels.

Vertrouwen
We willen uw vertrouwen waard zijn: dat heeft bij ons de hoogste prioriteit. Uw vertrouwen in GuardData moet echter geen sprong in het duister zijn. We verwachten dat u verifieert dat wat we beweren ook waar is. Zo kunnen we ook beter tegemoetkomen aan de nalevingsvereisten die uw organisatie hanteert.

Verifiëren
We werken met onafhankelijke externe auditpartijen die onze systemen en controletools testen aan de hand van enkele van de meest geaccepteerde beveiligingsnormen en -voorschriften van Europa. Wij bieden volledige transparantie en helderheid hoe we uw bedrijfsinformatie veilig bewaren.