Privacy

Ons privacybeleid geeft een heldere beschrijving van hoe wij uw bedrijfsinformatie verwerken en beschermen. We stellen alles in het werk om uw gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en hanteren beleidsregels en beheerfuncties met betrekking tot het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van uw gegevens.

Toewijding
Dagelijks vertrouwen mensen en organisaties hun belangrijkste zakelijke bestanden toe aan GuardData. Daarom is het onze verantwoordelijkheid die bestanden te beschermen en te zorgen dat ze privé blijven. Onze toewijding aan uw privacy vormt de basis van elk besluit dat we nemen.