De stap naar GuardData

De GuardData diensten zijn ontwikkeld vanuit de gedachte om dataopslag te vereenvoudigen. Met het oog op de exponentiële datagroei van de komende jaren geen onlogische gedachte. Wij begrijpen dat het off-site plaatsen van uw data best een grote stap is. Daarom hanteren wij een aanpak om u zo goed mogelijk te begeleiden.

Projectaanpak
Wij starten met een gesprek over uw specifieke wensen met betrekking tot databeschikbaarheid in algemene zin.
– Wat zijn uw eisen ten aanzien van capaciteit, dataherstel, snelheid en veiligheid.
– Aan welke wet- en regelgeving moet uw organisatie voldoen met betrekking tot het  opslaan en verwijderen van data ?

Op basis van uw eisen en wensen bepalen we welke GuardData dienst goed bij u past.
We bespreken hoe we de dienst optimaal aansluiten op uw huidige IT-omgeving.
U krijgt volledig inzicht in de GuardData-dienst met betrekking tot pricing, voorwaarden, Service Levels en de manier hoe wij met uw data omgaan.
Wij assisteren u bij het aansluiten op de GuardData dienst.

Optioneel
Door middel van een data-analyse brengen wij uw huidige datalandschap in kaart. Dit geeft u inzicht in welke data mogelijk overbodig of verouderd is en welke ‘data zonder content’ capaciteit op uw systeem in beslag neemt.
Met behulp van een standaard datakwalificatie proces, brengen we gezamenlijk in kaart welke vereisten per datasoort bij u van toepassing zijn.
Op basis van het inzicht in uw data en de eisen die u hieraan stelt bepalen we welke voorzieningen hier het beste bij passen. We bekijken dit vanuit de hybride-optiek, dus beste combinatie van on-site en off-site.
Een roadmap geeft inzicht welke stappen u kunt nemen om uw doelen ten aanzien van databeschikbaarheid te realiseren.